Trang Điều Khoản Sử Dụng Website Fi88.team

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng dưới đây trước khi sử dụng sản phẩm tại Fi88. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Fi88 và toàn bộ nội dung, thiết kế, logo, biểu trưng và tài sản trí tuệ khác liên quan đến Fi88 là tài sản sở hữu độc quyền của chúng tôi. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Điều kiện sử dụng

2.1. Bạn cam kết rằng bạn đủ độ tuổi để sử dụng sản phẩm tại Fi88 và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan đến việc cá cược và đánh bạc trực tuyến trong quốc gia của bạn.

2.2. Bạn cam kết rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho FI88 là chính xác, đúng và không gian lận.

2.3. Bạn cam kết không sử dụng trang web FI88 cho mục đích bất hợp pháp hoặc gây hại đến trang web, hệ thống hoặc người dùng khác. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây quấy rối, làm gián đoạn hoặc xâm phạm đến trang web FI88.

2.4. Bạn không được sử dụng bất kỳ phần mềm, công cụ hoặc phương pháp tự động hoặc không được phép nào để can thiệp vào hoạt động của trang web Fi88, bao gồm nhưng không giới hạn việc tạo ra lưu lượng giả, tạo ra tải nặng hoặc gửi thư rác.

3. Các giao dịch tại Fi88

3.1. Khi tham gia vào các giao dịch cá cược trên trang web Fi88, bạn cam kết tuân thủ các quy tắc và điều kiện cụ thể được áp dụng cho từng loại giao dịch, bao gồm cược thể thao, casino trực tuyến, và các trò chơi khác.

3.2. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất đối với việc đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cá cược trong quốc gia của bạn. Fi88 không chịu trách nhiệm nếu việc sử dụng trang web của bạn vi phạm pháp luật địa phương.

3.3. Fi88 không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến mất mát tài sản, mất mát doanh thu, hoặc thiệt hại gây ra bởi thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ.

4. Giới hạn trách nhiệm

4.1. Fi88 không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi kỹ thuật, gián đoạn hoặc sự cố nào gây ra mất kết nối hoặc không thể truy cập vào trang web.

4.2. Fi88 không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các trang web bên ngoài mà Fi88 có liên kết đến.

4.3. Fi88 có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt hoạt động của trang web mà không cần thông báo trước và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt này.

5. Chấm dứt tài khoản

Fi88 có quyền chấm dứt tài khoản của người dùng nếu phát hiện vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng. Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt hoặc giới hạn truy cập vào trang web mà không cần thông báo trước.

6. Sự thay đổi của điều khoản

Fi88 có quyền sửa đổi và cập nhật Điều khoản sử dụng này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi, bạn đồng ý chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện mới.

7. Bảo mật thông tin

Fi88 cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

8. Thay đổi và hủy bỏ

Fi88 có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi nào mà không cần thông báo trước.

Fi88 không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi hoặc hủy bỏ sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi.

9. Sự phụ thuộc vào thông tin

Mọi quyết định cá cược của bạn dựa trên thông tin có sẵn trên trang web Fi88 là trách nhiệm của bạn. Fi88 không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.

Fi88 không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc đầy đủ của thông tin trên trang web. Bạn nên tham khảo các nguồn thông tin khác để đảm bảo tính chính xác của thông tin trước khi đưa ra quyết định cá cược.

10. Loại trừ trách nhiệm

Trừ khi có quy định pháp luật cụ thể, Fi88 không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến mất mát tài sản, mất mát doanh thu hoặc thiệt hại gây ra bởi sự cố kỹ thuật, sự cố mạng hoặc các sự kiện không thể kiểm soát.

Fi88 không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các trang web bên ngoài mà Fi88 có liên kết đến.