Trang Chính Sách Bảo Mật Fi88.Team

1. Giới thiệu chung về chính sách

Chính sách bảo mật này mô tả cách Fi88 thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật hiện hành.

2. Thông tin cá nhân thu thập

Fi88 thu thập các thông tin cá nhân từ người dùng thông qua các biểu mẫu đăng ký và giao dịch trên trang web. Các thông tin cá nhân thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại và thông tin tài khoản ngân hàng (nếu áp dụng). Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ và tuân thủ các yêu cầu pháp luật.

3. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ người dùng để:

  • Cung cấp dịch vụ cá cược và xử lý các giao dịch liên quan.
  • Gửi thông báo về tài khoản và các thông tin liên quan khác.
  • Cung cấp hỗ trợ khách hàng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng và tùy chỉnh nội dung trang web.
  • Phân tích dữ liệu để nắm bắt xu hướng và cải thiện dịch vụ.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

Fi88 cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ thông tin khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ không đúng hoặc thay đổi thông tin cá nhân.

Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên được phân công và có nhu cầu công việc cụ thể truy cập thông tin cá nhân của người dùng. Mọi thông tin cá nhân được bảo mật và không được tiết lộ cho bên thứ ba trái phép.

5. Cung cấp thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi không chia sẻ, bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của người dùng, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản và an ninh của chúng tôi, hoặc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Fi88 có thể sử dụng cookie để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và thu thập thông tin không định danh về việc sử dụng trang web. Người dùng có thể từ chối việc sử dụng cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng một số tính năng trên trang web.

7. Liên kết bên ngoài

Trang web Fi88 có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Người dùng nên đọc chính sách bảo mật của các trang web bên ngoài trước khi cung cấp thông tin cá nhân.

8. Sửa đổi chính sách bảo mật

Fi88 có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này theo thời gian và sẽ thông báo cho người dùng về những thay đổi đáng kể. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi thông báo về các thay đổi này đồng nghĩa với sự chấp nhận của người dùng đối với chính sách bảo mật mới.

9. Tuân thủ pháp luật

Fi88 tuân thủ các quy định về bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân theo các quy định pháp luật hiện hành. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu, bao gồm Quy định chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân (GDPR) và các quy định bảo vệ thông tin cá nhân tương tự trong các quốc gia mà chúng tôi hoạt động.

10. Tuổi thành viên

Trang web Fi88 không dành cho người dưới 18 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ người dùng dưới 18 tuổi mà không có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ pháp lý. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và tin rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xóa thông tin đó khỏi hệ thống.

11. Quyền riêng tư trực tuyến

Chính sách bảo mật chỉ áp dụng cho thông tin thu thập trên trang web của FI88 và không áp dụng cho các hoạt động ngoài mạng Internet hoặc các trang web khác có liên kết đến trang web của chúng tôi.

12. Đồng ý của người dùng

Bằng cách sử dụng trang web FI88, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật này.